ระบบรับสมัครนักเรียน | Sritani Admission System

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ปีการศึกษา 2566...
รอบทั่วไป ม.1 และ ม.4

ปิดรับสมัครแล้วครับ

รายชื่อผู้สมัคร
...
ห้องเรียนพิเศษ ม.4

รอบ2

ปิดรับสมัครแล้วครับ
...
ม.4 โควต้า

รับสมัคร 19-25 ธันวาคม 2565

ปิดรับสมัครแล้วครับ