ยอดผู้สมัครทั้งหมด

ทั้งหมด(คน)
368

ยอดผู้สมัคร แบ่งตามวันที่

วันที่ ทั้งหมด(คน)
19/12/2022 274
20/12/2022 49
21/12/2022 19
22/12/2022 11
23/12/2022 1
24/12/2022 6
25/12/2022 8

ยอดผู้สมัคร ม.4 โควต้า แผนการเรียนหลัก

วันที่ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลป์-คำนวณ รวม
19/12/2022 171 86 17 274
20/12/2022 30 16 3 49
21/12/2022 6 13 0 19
22/12/2022 7 2 2 11
23/12/2022 1 0 0 1
24/12/2022 2 4 0 6
25/12/2022 5 3 0 8